vastgoed info

Is het uw eerste en enige aankoop? Dan dient u slechts 3% verkooprechten te betalen. Lees hier meer over.  

https://www.vlaanderen.be/het-verkooprecht-bij-de-aankoop-van-de-enige-eigen-woning

 Voor meer informatie of een gratis waardebepaling van uw vastgoed kan u een aanvraag invullen op onze website of even bellen op het nr. 0475.66.18.53


Asbestinventarisattest in voege vanaf 23 november 2022

Het verplichte asbestinventarisattest komt steeds dichterbij. Vanaf 23 november 2022. wordt dit attest verplicht bij elke overdracht van constructies met bouwjaar 2000 of ouder. Vanaf 2032 zal elke gebouweigenaar van een woning of gebouw dat voor 2001 werd neergezet over een dergelijk attest moeten beschikken. Deze maatregel kadert binnen het Vlaams asbestafbouwbeleid waarmee men Vlaanderen door asbest op te sporen en te verwijderen tegen 2040 asbestvrij wil maken.

Het attest zal beschrijven welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden. Het attest wordt door de OVAM afgeleverd op basis van de inventarisatie. De inhoud van het attest moet bekend worden gemaakt aan de koper van het pand bij het ondertekenen van het compromis.

Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen zullen de inventarisaties kunnen uitvoeren voor het attest. Meer info over het attest zelf en het verloop van de inventarisatie vind je terug op deze pagina van de OVAM. Je vindt er eveneens een lijst terug met alle gecertificeerde asbestdeskundigen.

Verder zal er vanaf 1 mei 2025 ook bij de ondertekening van een compromis bij de verkoop van een kavel in een mede-eigendom een asbestinventarisattest van de gemeenschappelijke delen aanwezig moeten zijn.


Renovatieverplichting voor residentiele gebouwen vanaf 2023

Vanaf 1 januari 2023 start de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen, dus voor eengezinswoningen en appartementen. 

Alle woningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met label E of F, moeten verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter, binnen de 5 jaar na aankoop. 

Voor wie ?

Nieuwe eigenaars van energieverslindende woongebouwen (met een EPC-label E of F) zullen verplicht worden om binnen de 5 jaar na overdracht (zoals aankoop, erfpacht,...) de woning grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D. Dit moet bewezen worden met een nieuw EPC.

De renovatieverplichting geldt:

  • bij het verlijden van authentieke aktes van een notariële overdracht in volle eigendom, zoals een aankoop, schenking, …
  • bij het vestigen van een opstalrecht of het vestigen van een erfpacht
  • voor de feitelijke toestand op het moment van het verlijden van de akte of het vestigen van het opstalrecht of erfpacht. Heeft de eenheid op het moment van overdracht een residentiële bestemming, dan wordt de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen getriggerd. Het maakt niet uit wat de latere plannen zijn met de woning of appartement.

De termijn van 5 jaar start op de datum van het verlijden van de authentieke akte of op de datum van het vestigen van het opstalrecht of de erfpacht. Voorbeeld: als de akte verlijdt op 1 februari 2023 dan moet voor 1 februari 2028 aan de verplichting voldaan zijn.

Indien het label niet tijdig behaald wordt, kan een administratieve geldboete opgelegd worden van 500 euro tot 200.000 euro. Er wordt dan een nieuwe termijn opgelegd waarbinnen het label moet behaald worden.


Notariële overdracht in volle eigendom

Bij elke notariële akte waarbij sprake is van overdracht van volle eigendom is de renovatieverplichting van toepassing.

  • Het maakt niet uit hoe groot het eigendomsaandeel is dat wordt overgedragen. Ook als slechts een bepaald percentage in volle eigendom wordt overgedragen, is de renovatieverplichting van toepassing.
  • Het maakt niet uit over welk type transactie het gaat: een schenking, afstand-deling, ruil, effectieve verkoop of ander type. Van zodra er overdracht is van volle eigendom via notariële authentieke akte, treedt de renovatieverplichting in werking.
  • Het moet gaan om volle eigendom, dus de combinatie vruchtgebruik én naakte eigendom samen. Wordt enkel het vruchtgebruik of enkel de naakte eigendom overgedragen, dan is de renovatieverplichting niet van toepassing.

Ook de inbreng in een huwelijksgemeenschap valt onder de renovatieverplichting, voor zoverre deze geregeld wordt via notariële akte én een overdracht van volle eigendom behelst.

Enkel voor residentiële gebouwen is een specifieke uitzondering voorzien op de notariële overdracht in volle eigendom tussen natuurlijke personen in geval van scheiding, beëindiging van samenwoning en uit onverdeeldheid treden (zie vraag Voor welke overdrachten geldt de renovatieverplichting NIET).

Meer info op : 

https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen-vanaf-2023

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x